Utviklingshemming

Prosjekter i habiliteringstjenesten →

Når foreldre har utviklingshemming / kognitiv svikt

Det er i gang arbeid på følgende fire områder:

• Kunnskapsoppsummering

• Kurs i samliv, seksualitet og foreldrerolle, til unge jenter med lett    utviklingshemming.

• Utviklingshemming, foreldreskap og habiliteringstjenestenes rolle

• Foreldre med utviklingshemming i møte med barnevernet.

Prosjektet er et utviklingsprosjekt som tar sikte på å utvikle og kvalitetssikre et gruppetilbud som skal gi trening i å ta egne valg i forhold til seksualitet, prevensjon og å kunne vurdere ønske om egne barn opp mot om man kan ta ansvar for disse. Prosjektet følges av forsker som skal evaluere tiltaket.

Helsedirektoratet vurderer at prosjektet er et viktig ledd i arbeidet for å hindre sosial ekskludering av unge voksne med lettere utviklingshemming.  Prosjektet er i tråd med den nye handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort, der det legges vekt på å styrke autonomi og mestring hos grupper med funksjonshemming.

Forskerens første delmål er å bidra til kunnskap om hvordan unge voksne med lettere psykisk utviklingshemming får kunnskap om prevensjon, graviditet, abort og foreldreskap og hvordan den kunnskapen de får erfares å ha relevans for eget hverdagsliv og tanker eller planer for eget fremtidig liv.  Forskerens andre delmål er å utvikle et større prosjekt hvor et utvalg unge voksne jenter med lettere psykisk utviklingshemming følges opp i en femårs periode med fokus på viktige hendelser og endringer i deres relasjonelle hverdagsliv.

Kontaktpersoner:

Bjørg Neset   Habiliteringstjensten for voksne, St.Olavs hospital, 99419923 bjorg.neset at stolav.no

Hege Ramsøy-Halle Habiliteringstjenesten for barn, St.Olavs hospital hege.ramsoy-halle at stolav.no

Forsker Turid Midjo Høgskolen i Sør –Trøndelag. Turid.midjo at hist.no

Bernt Barstad Habiliteringstjenesten for voksne, St.Olavs hospital. Bernt.barstad at stolav.no

Torleif Hugdal Habiliteringstjenesten for barn, St.Olavs hospital. Torleif.hugdal at stolav.no

Knut Magne Sten Høgskolen i Sør –Trøndelag. Knut.magne.sten at hist.no

Åse Asmyhr Høgskolen i Sør –Trøndelag. Ase.asmyhr at hist.no