Utdanning, kurs og e-læring

I Norge

Ingen hemmeligheter
Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep.
Stiftelsen SOR. E-læring.

Sexologi og funksjonshemming
Kunnskap og kompetanse om et forsømt område.
Høgskolen i Akershus

Sexologi, tverrfaglig videreutdanning deltid
Påbyggingsstudium – 60 Studiepoeng – 2 år – (deltid) – Kristiansand.
Universitetet i Agder

Seksuell helse og seksualitetsundervisning
10 studiepoeng, deltid, nettbasert.
Høyskolen i Oslo og Akershus

 

I Sverige

Sexologi, masterprogram, 120 högskolepoäng
Master´s programme in Sexology.
Malmö Högskole

Psykologi med inriktning mot sexologi
Kursen ger basala kunskaper i psykologi och sexologi med tonvikt på psykologiska, medicinska och sociala aspekter av människans sexualitet och sexuella beteende.
Gøteborgs Universitet

 

I Danmark

Sexualvejlederuddannelsen
Adgangsgivende til sexologi-studiet ved Göteborgs Universitet.
Brosjyre for Seksualvejlederuddannelsen
Annonse med tidsterminer