Ulike prevensjonsmidler

Sterilisering →

Ulike prevensjonsmidler

Kondom

Det eneste prevensjonsmiddelet som gutter/ menn kan bruke. Kondomet må sitte på under hele samleiet. Brukes glidemiddel samtidig, må det være vannbasert ellers kan gummien sprekke. Sæddrepende krem kan brukes samtidig. Om lag 10 av 100 kvinner under 25 år som bruker kondom vil bli gravide i løpet av ett år (85 % sikkerhet). Kondom forebygger også seksuelt overførbare sykdommer.
Vanlig kondom er laget av lateks (naturgummi). Det er viktig å være obs på at mange med ryggmargsbrokk har utviklet latexallergi og hos noen er allergien kraftig. Allergi kan oppstå når som helst gjennom livet. Både gutter og jenter med latexallergi skal derfor unngå vanlige kondomer.

Det finnes latexfrie kondomer på markedet. Durex Avanti eller Zenith. De kan kjøpes på apotek, i forretninger med stort utvalg eller bestilles på internett. På internett kan man eksempelvis søke på www.kondomer.no og da får man oversikt hvor man kan handle kondomer på nett.

 

P-piller, p-plaster og P–ring

Disse inneholder kjønnshormonene østrogen og gestagen, og hindrer eggløsning. Sjansen for å bli gravid er 1 til 100 om de brukes riktig (92 % sikkerhet).

Viktige aspekt her er evnen til å administrere: P- pille; som skal inntas daglig. P- plaster; skiftes ukentlig i 3 uker så 1 uke fri. P- ring; skal sitte inne i skjeden i 3 uker så 1 uke fri. Hormonpreparater som inneholder østrogen kan imidlertid øke sjansen for blodpropp. Bruken må derfor vurderes i forhold til hvor mye muskulatur jenta/ kvinnen har i beina, hvor fysisk aktiv hun er og om hun røyker, noe som også øker faren for blodpropp.

 

P – stav

Dette er en liten plast-stav som settes inn under huden på innsiden av overarmen. Den settes inn av lege som er opplært i innsettingsprosedyren. Den har varighet i 3 eller 5 år. Den har ingen østrogenpåvirkning, men avgir små doser av kjønnshormonet gestagen. Den har høy sikkerhet, færre en 1 av 100 brukere blir gravide i løpet av ett år (99 % sikkerhet). Det er ingen mulighet for feilbruk og kan være velegnet for de med kognitive vansker. Den gir redusert blødning, eller hos noen helt stopp av blødning, etter en tid, noe som for mange kan være en fordel. (For eksempel for en rullestolbruker eller for den som har stor blødning og som er avhengig av praktisk hygienisk hjelp). Smerter ved eggløsning og menstruasjonssmerter kan også bli borte.

 

P – sprøyte

Denne inneholder kjønnshormonet gestagen, og må settes som intramuskulær sprøyte hver tredje måned. Færre en 1 av 100 brukere vil bli gravide i løpet av ett år (98 % sikkerhet). Ingen mulighet for feilbruk, man må huske på å skaffe seg neste dose innen 3 måneder. Dette gjøres vanligvis hos fastlegen. Den kan redusere menstruasjonssmerter og gi redusert eller opphørt blødning, som kan være en fordel for mange. Det kan være risiko for tap av beinmasse ved bruk av P- sprøyte over lang tid. Bruk av p- sprøyte må vurderes av lege. Den er ikke et førstehåndspreparat for unge jenter som fremdeles vokser. Men risikoen for uønsket graviditet må alltid vurderes opp mot de risikoen for beinmassetap.

 

Minipille

Denne inneholder kjønnshormonet gestagen og må tas omtrent til samme tid hver dag for å ha effekt. Det kan være en utfordring for de fleste og svært krevende for personer med kognitive vansker. Om lag 3 av 100 kvinner under 25 år som bruker pillen vil bli gravide i løpet av ett år (90 % sikkerhet). Kan gi uregelmessige blødninger eller bortfall av blødning.

 

Gestagenspiral – ”Hormonspiral”

Denne kan være velegnet for kvinner med plagsomme menstruasjoner med store blødninger. Den er et effektivt prevensjonsmiddel som kan benyttes av flere kvinner i dag, også av unge kvinner som ikke har født barn. Om lag 1 av 1000 kvinner som bruker gestagenspiral vil bli gravide i løpet av ett år (99 % sikkerhet). Det er ingen brukerfeil. Legen må ha øvelse i å sette inn spiral. Innsetting kan gjøre vondt, men det kan være mulig å søke om innsetting i lett narkose på en poliklinikk. Gestagenspiralen har effekt i 3 eller 5 år.

Ved ryggmargsskade kan det bli en økning av spasmer ved bruk av spiral.

Ved bruk av spiral er det en generell økning i risiko av å få infeksjon i skjeden. Ved ingen eller nedsatt følsomhet i skjeden vil ikke en eventuell infeksjon bli oppdaget med en gang. Har man nedsatt følsomhet og bruker spiral må man derfor være ekstra observant på tegn på infeksjon – tegn utenom smerte og ubehag.

 

Nødprevensjon eller ”angrepiller”

Inneholder to tabletter med store doser gestagen. Disse skal tas 2 ganger. Først snarets mulig etter ubeskyttet samleie eller hvis et kondom har sprukket og deretter igjen etter 12 timer. Dersom behandlingen starter innen det første døgnet etter samleiet, vil om lag 2 % av brukerne bli gravide. Den kan tas inntil 72 timer etter samleiet, men sikkerheten har da gått betydelig ned. Den gir god sikkerhet, men dersom man kaster opp kan det ødelegge effekten. Nødprevensjon fås kjøpt reseptfritt på apoteket. For jenter som ikke bruker annen prevensjon fast, kan det være aktuelt å ha en dose ”angre-piller” (nødprevensjon) liggende. Det er allikevel viktig å være oppmerksom på at nødprevensjon ikke må brukes som vanlig prevensjonsmiddel.

Det finnes også andre prevensjonsprodukt som kopperspiral og pessar men de beskrives ikke nærmere her.

Sterilisering →