Styret

 

Styret i Nettverket består av fem personer, en fra hvert helseforetak (Nord, Midt, Øst, Vest og Sør). Representantene velges for to år, det samme gjør vararepresentantene. De to fra hvert helseforetak velges annen hvert år. De velges på de regionale samlingene, som er en fast programpost før årsmøtet. Det stilles ikke krav om videreutdanning i sexologi, men interesse for faget og erfaring fra fagområdet, samt ansettelse i Habiliteringstjenesten.

 

Leder

Heidi Solvang
Habiliteringstjenesten, Kirkenes sykehus, Helse Nord
Tlf: 41635895
E-post: heidi.solvang at helse-finnmark.no

 

Nestleder

Frode Skjelstad
Habiliteringstjenesten, Nord-Trøndelag, Helse Midt
Tlf:
E-post: frode.skjelstad at helse-nordtrondelag.no

 

Kasserer

Hedda Sivertsen Lervold
Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet, Helse Øst
Tlf: 99038637
E-post: hedda.sivertsen.lervold at sykehuset-innlandet.no

 

Sekretær

Hildegunn Hare
Avdeling for fysikalsk med. og rehab. Lassa, Stavanger, Helse Vest
Tlf: 51599233 / 98253786
E-post: hildegunn.hare at sus.no

 

Styremedlem

Kjell Robertsen
Habiliteringstjenesten, Sykehuset Telemark, Helse Sørøst
Tlf: 90147615
E-post: kjell.robertsen at sthf.no