Seksualtekniske hjelpemidler

Hvis du på grunn av sykdom eller skade har dårlig eller ingen seksuell funksjonsevne, og hvis problemet kan løses ved seksualtekniske hjelpemidler (STH) kan du få stønad til hjelpemidler. Les mer →

 

Les mer på Nav (Hjelpemiddeldatabasen) →