Rapport: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Publisert torsdag september 28, 2017 av NFSS

Rapport: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

 

Rapporten inneholder en sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater fra de siste ti år som spesifikt omhandler ulike sider ved utviklingshemmedes rettssikkerhet på flere livsområder. Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Les mer → PDF

 

Kommentarfeltet er stengt.