Prosjekter i habiliteringstjenesten

Prosjekter i habiliteringstjenesten

Avsluttede prosjekter:

Hva betyr ordene? Seksuell helse

En ordbok som forklarer vanskelige ord og begreper innenfor seksuell helse på en enkel måte.
Denne boka er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Seksjon habilitering for voksne (HAVO) og Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) ved Sykehuset Telemark HF. Les mer →

 

Når foreldre har utviklingshemming / kognitiv svikt.

Helsedirektoratet har bevilget midler til følgende prosjekt for 2009/2010: ”Utvikle og kvalitetssikre opplæring i samliv, seksualitet og foreldrerolle, til unge med lett utviklingshemming ”. Et samarbeidsprosjekt mellom habiliteringstjenesten for barn- og habiliteringstjenesten for voksne og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Les mer →