Ordbok om seksuell helse

Hva betyr ordene? Seksuell helse

En ordbok som forklarer vanskelige ord og begreper innenfor seksuell helse på en enkel måte.
Denne boka er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Seksjon habilitering for voksne (HAVO) og Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) ved Sykehuset Telemark HF.

Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet innenfor tilskuddsordningen «Forebygging av uønskede svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse».

Prosjektgruppa har bestått av fagkonsulent Rigmor Holm, vernepleier Kjell Robertsen og ergoterapispesialist Arja Melteig.

Boka kan lastes ned her →