Nytt nettverk opprettet.

Publisert søndag april 09, 2017 av NFSS

Nytt nettverk opprettet.

Nettverk for inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming.

Inclusive research with persons with intellectual disability. Les mer → her

Foto: Kristina Litvjak/Unsplash

Norge har gjennom ratifisering av CRPD forpliktet seg internasjonalt til å gi alle med nedsatt funksjonsevne de samme rettighetene som den øvrige befolkningen.

Dette innebærer også at Norge må ta på alvor at personer med utviklingshemming skal ha reel deltakelse og innflytelse på områder som angår dem. Brukerdeltakelse basert på filosofien «ingenting om oss, uten oss», har vært under utvikling i mange land i mange år. Slik deltakelse er vektlagt i både lovverk og sentrale politiske føringer også i Norge.  Deltakelse og likestilling  er også viktige politiske mål i forskningen, og  Norsk Forskningsråd (NFR) sier at: «Brukerne bør være involvert i alle faser av forskningsprosessen som de og forskerne finner som relevante».

Nettverket «Inkluderende forskning samen med personer med utviklingshemming» er opprettet for å inspirere til og fremme inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming. Nettverket er åpent for de som er interessert i og ønsker å bidra til å styrke en slik tilnærming til forskning. Nettverket har som mål å være en drivkraft for å støtte og fremme inkluderende tilnærming.

Nye medlemmer kan ta kontakt med Østby May may.ostby@hiMolde.no , for å bli inkludert i epostlisten.

Neste arrangement i nettverket vil bli i Sandnes, 29.-30.11.2017. Nærmere informasjon kommer. (Nettverksmøte 291117 og fagdag 301117)

Network: Nordic Interprofessional Collaborative platform for Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) in Higher Education

Nettverk for høgskoler/ lærere som arbeider med temaet seksuell helse i Norden

Intensive course  for studenter: uke 35, 2018 i Helsinki (6 studenter fra Norge kan få plass her) gerdhilde.lunde@hioa.no

Unge funksjonshemmede Prosjekt Sex som fungerer. Les mer → her

Kommentarfeltet er stengt.