Masteroppgave. «The story of us» – parforhold hvor ên av oss har autismespekterforstyrrelse

Publisert onsdag desember 20, 2017 av NFSS

Masteroppgave. «The story of us» – parforhold hvor ên av oss har autismespekterforstyrrelse

 

Det er skrevet og forsket mye innenfor autismeområdet. I all hovedsak har fokuset i oppgaven vært rettet mot barn og unge med en diagnose innen autismespekteret. Forskning og litteratur som tar utgangspunkt i voksne med diagnosen og deres parforhold er svært begrenset. Så langt foreligger ingen nasjonal forskning eller litteratur på dette.

Masteroppgaven bygger på en kvalitativ studie der det er foretatt parintervjuer av tre par hvor ên har en diagnose innen autismespekteret. Intervjuene er siden analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering (Malterud 2011).

 

Les masteroppgaven her → PDF

Frode T. Pedersenn

Forfatter: Frode T. Pedersen
Jobber som par-, familieterapeut og mekler ved Grenland familiekontor i Skien (siden 2007).
Utdannet klinisk sosionom (1996) og gjennomført master i familieterapi (2017) med fokus på parforhold hvor èn av de voksne har autismespekterforstyrrelse. Privat gift og far til tre ungdommer hvor eldste fikk barneautismediagnose i førskolealder.

Kommentarfeltet er stengt.