Kartleggingsmateriell

Kartleggingsmateriell

 

SexKunn-test
Kartlegging av kunnskap om temaene: kropp, følelser, venner/kjærester, seksualitet, overgrep og prevensjon
Sykehuset Innlandet
v/ Wenche Fjeld og Peter Zachariassen

 

KroppKunn
Kartlegging av barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser og venner og kjærester.
Sykehuset Innlandet v/ Marianne Lillebo, Agnes Solberg og Ellen Velema

 

Kartlegging av affektbevissthet
En intervjuguide for å avdekke affektbevissthet. Svært nyttig i både veiledning og terapi.

 

Framing a future
Et godt verktøy for sortering og prioritering av livsmål. Svært enkelt å bruke.
Jullian et al. 2000 ( oversatt av Gjertine Bjørgen)