Kap. 9, KHOL: Nytt rundskriv om Rettsikkerhet.

Publisert mandag juli 06, 2015 av NFSS

Kap. 9, KHOL: Nytt rundskriv om Rettsikkerhet.

Privatliv og mulighet for et seksualliv er en viktig rettighet for alle. Ansatte som arbeider med utviklingshemmede, har en nøkkelrolle i å bidra til et seksualvennlig miljø. Det er viktig å sørge for at personer med utviklingshemming får bevissthet om egne og andres grenser, og kunnskap om blant annet forskjellen på venn/kjæreste og barn/voksen, og om hvordan behov og ønsker kan ivaretas og kommuniseres på en god måte.

Dersom kommunen selv ikke har kompetanse på området, eller det er behov for individuell opplæring, undervisning eller behandling må det innhentes bistand fra spesialisthelsetjenesten.

Fagpersoner som arbeider med utviklingshemmede skal kunne gjenkjenne tegn på overgrep, og kommunen må ha prosedyrer for håndtering av situasjoner der det er mistanke om overgrep begått mot eller av mennesker med utviklingshemming.

Det vises til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. Det er også utarbeidet en veileder til retningslinjene.

Lesere kan merke seg side 35, og punkt 3.2.3, side 37, punkt 2.1.5, side 71, punkt 4.5.2.3, side 73, hvor begrepet «skade» blir definert, side 75 og side 62, punkt 4.3.2.

Dette er en kort oversikt, og det er godt mulig «seksualitet» er omtalt også andre steder i dokumentet.

Les mer → PDF

Kommentarfeltet er stengt.