IS-9-2015: Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet.

Publisert søndag november 22, 2015 av NFSS

IS-9-2015: Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet.

En av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert og koordinert hjelp når det inntreffer hendelser som truer liv og helse. Gjensidig kommunikasjon og informasjonsdeling står sentralt i dette arbeidet.

Dette rundskrivet gir en oversikt over reglene om helsepersonells taushetsplikt, varslingsplikt og adgang til å utlevere pasientopplysninger til politiet og andre nødetater.

Formålet med rundskrivet er å sikre nødvendig informasjonsdeling og styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet innenfor rammene av det regelverket som regulerer helsepersonellets virksomhet.

Les mer her → PDF

Kommentarfeltet er stengt.