Regionvise samlinger

Regionvise samlinger

På hver konferanse arrangeres det regionvise samlinger i forkant av Årsmøtet. Her samles alle som deltar fra den enkelte region, for å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer, drøfte situasjonen i regionen og selvsagt forta valg av representant eller vararepresentant til styret. Nettverket har hatt som intensjon at regionene skulle ha sitt eget treff om høsten. Noen regioner har klart det årlig, andre bare noen ganger disse årene. Jo større aksept dette fagområdet får i Habiliteringstjenesten, jo lettere blir det kanskje å få økonomi til regionvise møter.