Referater fra årsmøter

Referater fra årsmøter:

– 2012 i Bodø
– 2010 i Bergen
– 2009 i Trondheim
2008 i Oslo

Nettverket ble etablert på Hamar 19. – 20. januar 1998. Habiliteringstjenesten på Hedmark sammen med et par andre habiliteringsteam innkalte alle habiliteringsteam til en konferanse på Hamar. 16 av 19 fylker var representert. Et interim styre ble nedsatt.

Nettverkets formålsparagraf.Nettverkets formål er å formidle generell kunnskap om seksualitet og samliv og spesiell kunnskap om funksjonshemmede og seksualitet. Nettverket skal bidra til kompetanseøkning i habiliteringstjenestene på dette fagfeltet.

Målgruppa for Nettverkets arbeid er ansatte i Habiliterings – og rehabiliteringstjenesten i Norge som arbeider med seksualitet. Etter 10 år kan vi tillate oss å si at arbeidet i Nettverket har vært bra, at vi har fått formidlet masse kunnskap til habiliteringstjenesten. Fra at det i 1998 var noen enkelte habiliteringsteam som tok imot henvisninger på seksualitet, vil samtlige fylker i dag kunne gi et slikt tilbud.

Årsmøter i Nettverket På alle konferansene siden 1999 har det vært arrangert Årsmøte i Nettverket. Nettverket har vedtekter som er godkjent på Årsmøtet, og som to ganger har vært revidert. På årsmøtene skal årsmelding og revisorgodkjent regnskap godkjennes. Vedtektsendringer behandles og det foretaes valg. Det kan også behandles innsendte saker eller saker lagt frem av styret. Innkalling til årsmøte sendes ut til alle fra Habiliteringstjenesten og Rehabiliteringstjenesten sammen med bekreftelse på deltagelse på konferansen.