Økonomi og revisjon for Nettverket

Økonomi og revisjon for Nettverket

Nettverket har hatt to revisorer, først Bjørn Vian i 1998 og 1999. Fra 2000 til og med 2008 har Anne Helgesen vært revisor. Begge bor i Bodø. Grethe Rønvik, Bodø har vært kasserer fra starten i 1998 til årsmøtet 2009. Sosial – og helsedirektoratet (Shdir) har hvert år siden starten, gitt bidrag til Nettverket. I 1998 fikk vi kr 70 000 fra to ulike avdelinger til vi fikk kr 180 000 i 2008 fra en avdeling. Pengene har vært bevilget fra Handlingsplanen for å forebygge uønskede svangerskap og abort.