Forelesere

Forelesere

Noen forelesere har vært flere ganger på konferansene disse 11 årene. Konferansene hører ikke til Habiliteringstjenesten

Dr. i spesialpedagogikk Marit Hoem Kvam

Sosialkonsulent Karin Nordenstam

Psykolog / spesialist i klinisk sexologi Atle Austad

Professor dr juris Aslak Syse

Sykehusprest og forsker Knut Hermstad

Gynekolog Kristina Johannesen

Urolog Raymond Mortensen

Psykolog / spesialist i klinisk sexologi Thore Langfeldt

Lege / spesialist i klinisk sexologi Esben Esther Pirelli Benestad

Avdelingsoverlege Ragnar Stien

Jorunn Sjøtun ( bruker ) og Kjellaug Sjøtun ( tolk )

Professor, dosent i klinisk sexologi Lars Gøsta Dahløf, Sverige

Psykolog Terje Galtung

Professor Willy –Tore Mørch

Sykepleier Kirsten Sæter

Kontorsjef Anne – Birgitte Andersen

Sykepleierkonsulent Henning Storvand

Psykolog Sveinung Tornås

Fagsykepleier Vigdis By Berg

Rådgiver Arild Johan Myrberg

Seniorrådgiver Ulla Ollendorf

Førstestatsadvokat Geir Fornebo

Nevrolog og overlege Axel Brattberg, Sverige

Toril Heglum, bruker

Lege Amneh Hawwa, Danmark

Overlege Egil Ruud

Høgskolelektor Reidar Espeland

Lensmanns førstebetjent Inger Grete Lia Stålesen

Spesialist i sexologisk rådgivning Elisabeth Christiansen

Familie – og seksualterapeut Gertrud Aigner, Sverige

Gynekolog Terje Sørdahl

Spesialist i sexologisk rådgivning Vigdis Moen

Spesialpedagog/ logoped Inger Lise Endrerud

Lege Svein Conradi

Psykolog / spesialist i klinisk sexologi Elsa Almås

Peggy Rognan og Lars Haugbo fra Lotus

Vernepleier / høgskolelærer Britt Evy Westergård

Psykiater / spesialist i klinisk sexologi Haakon Aars

Lege Åsa Rytter Evensen

Seksualveileder/ forstander Jørgen Buttenschøn, Danmark

Seksualveileder / viceforstander Karsten Løt, Danmark

Prest og høgskolelektor Eva Skærbæk

Psykolog Jytte Faureholm, Danmark

Forfatter Lisbeth Pipping, Sverige

Spesialpedagog Therese Hultin

Rådgiver Siri Haavie

Kvinnelig saksbehandler fra Barnevernet i Kristiansand Professor Bente Træen

Psykolog / spesialist i klinisk sexologi Dagfinn Sørensen

Professor dr med Jan Martin Maltau

Fil.dr.Aukt.klin.sexolog Lotta –Løfgren Mårtenson, Sverige

Nevrolog Roy Nystad

1. lektor og sosialantropolog Tone Horntvedt

Sykepleier Safia Yabdi

Shamin Akthar ( mor )

Fagkonsulent Siri Pettersen Professor Ole Fyrand

 

I tillegg har veldig mange «habilitører» forelest på konferansene – noen mange ganger.

De har delt sine erfaringer og kunnskaper, presentert materiell og undersøkelser.

Vernepleier Karin Berndtsson

Psykolog Leiv Ottesen

Pedagogisk konsulent / spesialist i sexologisk rådgivning Wenche Fjeld

Sykepleier Oddny Smedstuen Nordlund

Avd. leder  / spesialist i sexologisk rådgivning Bente Væren

Fysioterapeut / spesialist i klinisk sexologi Grethe Rønvik

Konsulent / spesialist i sexologisk rådgivning Bernt Barstad

Psykolog Patrik Moberg

Fagkonsulent Roald B Hansen

Fagkonsulent / spesialist i sexologisk rådgivning Tormod Jørgensen

Psykolog / spesialist i sexologisk rådgivning Peter Zachariassen

Fagkonsulent / spesialist i sexologisk rådgivning Mette Wallace

Fagkonsulent/ seksualveileder Tone Gullesen Grude

Fagkonsulent / spesialist i sexologisk rådgivning Vigdis Morvik Larsen

Fagkonsulent Ann Karin Floan

Fysioterapeut Ellen Velema

Vernepleier Elin Fladseth

Vernepleier Torun Ovrid

Fagkonsulent Bjørg Neset

Vernepleier Marianne Lillebo

Vernepleier Linda Myklebust

Spesialpedagog Arne Titland

Fagkonsulent Siri Malmo

Fagkonsulent Torild Mossing Breistein

Psykolog Tariq Bajwa

Fagkonsulent Eivind Øyslebø

Vernepleier / spesialist i sexologisk rådgivning Hege Nilsen