Forhåndsinvitasjon til fagkonferanse 2017

Publisert mandag september 18, 2017 av NFSS

Forhåndsinvitasjon til fagkonferanse 2017

Fagkonferanse på Scandic Hell Hotell 8. og 9. november 2017

”Klokere etter 15 år?
– med særreaksjoner og forvaring”

Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Kompetansesenteret, Kriminalomsorgen region nord, KRUS. NFU og Trøndelag statsadvokatembeter inviterer til fagkonferanse med disse temaene:

Risiko
Forskning og Fagutvikling
Rettssikkerhet
Forebygging
Behandling
Omsorg og Habilitering

Les mer → PDF

 

Legg igjen kommentar