Posts filed in Publikasjoner

Festskriv til 20-årsjubileet 2018

Publisert mandag mars 26, 2018 by NFSS

  Festskriv til 20-årsjubileet 2018 I år er det 20 år siden...

  Festskriv til 20-årsjubileet 2018 I år er det 20 år siden nettverket NFSS ble etablert. Årets konferanse er derfor en jubileumskonferanse. I den forbindelse har Wenche Fjeld, som var...

Les mer »
Festskriv til 20-årsjubileet 2018

Masteroppgave. «The story of us» – parforhold hvor ên av oss har autismespekterforstyrrelse

Publisert onsdag desember 20, 2017 by NFSS

  Det er skrevet og forsket mye innenfor autismeområdet. I all hovedsak...

  Det er skrevet og forsket mye innenfor autismeområdet. I all hovedsak har fokuset i oppgaven vært rettet mot barn og unge med en diagnose innen autismespekteret. Forskning og litteratur...

Les mer »
Masteroppgave. «The story of us» – parforhold hvor ên av oss har autismespekterforstyrrelse

Trygghet, mangfold, åpenhet. En handlingsplan.

Publisert lørdag november 25, 2017 by NFSS

  Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og...

  Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020   Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020 Les mer...

Les mer »
Trygghet, mangfold, åpenhet. En handlingsplan.

«Sex som funker.» En undersøkelse gjort av organisasjonen Unge funksjonshemmede

Publisert lørdag november 25, 2017 by NFSS

Fire ungdommer forteller til Magasinet Bachelor om diskriminering og om et system...

Fire ungdommer forteller til Magasinet Bachelor om diskriminering og om et system som har sviktet dem.  ...

Les mer »
«Sex som funker.» En undersøkelse gjort av organisasjonen Unge funksjonshemmede

Rapport: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Publisert torsdag september 28, 2017 by NFSS

  Rapporten inneholder en sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater fra de siste...

  Rapporten inneholder en sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater fra de siste ti år som spesifikt omhandler ulike sider ved utviklingshemmedes rettssikkerhet på flere livsområder. Arbeidet er gjennomført på oppdrag...

Les mer »
Rapport: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

NOU: Barnevoldsutvalgets utredning

Publisert søndag juli 02, 2017 by NFSS

(Barnevoldsutvalgets leder Kristin Olsen) Det ble i forbindelse med overrekkelsen av utredningen...

(Barnevoldsutvalgets leder Kristin Olsen) Det ble i forbindelse med overrekkelsen av utredningen til Barne- og likestillingsminister Solveig Horne holdt pressekonferanse. Denne ble overført på nett-TV på regjeringen.no. Departementet har sendt...

Les mer »
NOU: Barnevoldsutvalgets utredning

Masteroppgave: Oppfølging og behandling av..

Publisert søndag juli 02, 2017 by NFSS

Oppfølging og behandling av utviklingshemmede etter seksuelle overgrep. En kvalitativ studie basert...

Oppfølging og behandling av utviklingshemmede etter seksuelle overgrep. En kvalitativ studie basert på litteratur og eliteintervju Wenche Fjeld Les mer → PDF...

Les mer »
Masteroppgave: Oppfølging og behandling av..

Utviklingshemmede skal sikres jobb, bolig og omsorg

Publisert søndag oktober 09, 2016 by NFSS

Rettighetsutvalget slår fast at personer med utviklingshemming fortsatt diskrimineres bredt og foreslår...

Rettighetsutvalget slår fast at personer med utviklingshemming fortsatt diskrimineres bredt og foreslår åtte løft for å bedre situasjonen. Blant annet skal alle sikres utdanning, jobb og bolig.   Utvalget ble...

Les mer »
Utviklingshemmede skal sikres jobb, bolig og omsorg

Spesialistoppgave med fordypning i psykologisk habilitering. Mars 2015.

Publisert tirsdag mars 22, 2016 by NFSS

Psykisk utviklingshemming – mulige konsekvenser for foreldrerollen Anne E. M. Well Institusjonstilknytning:...

Psykisk utviklingshemming – mulige konsekvenser for foreldrerollen Anne E. M. Well Institusjonstilknytning: Nevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehus Les mer → PDF...

Les mer »
Spesialistoppgave med fordypning i psykologisk habilitering. Mars 2015.

Informasjon om mishandlingsbestemmelsen

Publisert lørdag mars 12, 2016 by NFSS

Informasjon om mishandlingsbestemmelsen På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Utlendingsdirektoratet i...

Informasjon om mishandlingsbestemmelsen På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Utlendingsdirektoratet i samarbeid med sentrale aktører på feltet utviklet nytt informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen. Les mer → PDF...

Les mer »
Informasjon om mishandlingsbestemmelsen