Bibliotek

Faglitteratur

Fagbøker, masteroppgaver, artikler o.a.
Les her →

 

Barne- og ungdomslitteratur

Ulike bøker for barn og ungdom innenfor temaene kropp, pubertet, seksualitet, overgrep m.m.
Les her →

 

Opplæringsmateriell

Opplæringsmateriell som kan brukes i samtaler og opplæring med barn, ungdom og voksne med utviklingshemming.
Les her →

 

Film/DVD

Opplysningsfilmer til samtale og opplæring.
Les her →

 

Kartleggingsmateriell

Opplysning om ulike typer kartleggingsmateriell.
Les her →